Szkolenia

Wszystkie oferowane szkolenia realizowane są na zamówienie Klienta - "pod klucz", zgodnie z procesem szkoleniowym obejmującym pogłębione badanie potrzeb szkoleniowych Klienta, przygotowanie i zrealizowanie szkolenia, ewaluację efektów szkolenia po jego zakończeniu, badanie skuteczności i efektywności szkolenia odroczone w czasie.

Poniżej przedstawione są przykładowe tematy realizowanych przez naszą firmę szkoleń.

Współpracując z wieloma specjalistami i trenerami z różnych obszarów życia gospodarczego i zawodowego, zgodnie z wyżej wymienionym procesem szkoleniowym, jesteśmy gotowi przygotować i zrealizować dla naszych Klientów szkolenia i usługi doradcze z wielu tematów. Zapraszamy do kontaktu.

Analizy wartości ekonomicznych
i prognozowanie w biznesie z wykorzystaniem MS Excel

Celem szkolenia jest podniesienie kwalifikacji jego uczestników
w zakresie wykonywania wszelkiego rodzaju analiz danych ekonomicznych, w szczególności finansowych, przy użyciu programu MS-Excel oraz prognozowania tych wartości na okresy przyszłe. Nabyte kwalifikacje pozwolą na efektywniejsze i skuteczniejsze zarządzanie organizacją, w odniesieniu do obszarów controllingu i planowania. 

W wyniku udziału w usłudze szkoleniowej Uczestnicy będą potrafili

w sposób skuteczny zwiększyć efektywność i sprawność wykonywania
zadań operacyjnych za które są odpowiedzialni z wykorzystaniem technologii ICT.

Cena szkolenia: 4.600 zł brutto

Social media i e-commerce jako narzędzia budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa

Po ukończenia szkolenia Uczestnik będzie posiadał wiedzę i praktyczne umiejętności, by w sposób optymalny i efektywny wykorzystać internetowe kanały komunikacji z klientem, takie jak: komunikatory internetowe, kanały chat, telefonia VOiP, itd. Ponadto Uczestnik nabędzie umiejętności w zakresie przygotowywania atrakcyjnych, skutecznych marketingowo treści publikowanych w firmowej stronie internetowej oraz w dedykowanych zasobach firmowych i osobistych profilach w social media (Facebook, Instagram, Tweeter, YouTube),

w tych obszarach działalności, które mogą wpływać na wzrost liczby klientów, a tym samym wzrost sprzedaży i osiągnięcie przewagi konkurencyjnej na lokalnym rynku. Celem szkolenia jest również nabycie przez Uczestnika umiejętności tworzenia skutecznych kampanii promocyjnych przy użyciu narzędzi dostępnych w systemach typu social media.

Cena szkolenia: 4.600 zł brutto

Bezpieczeństwo i poufność danych gromadzonych i przetwarzanych w zasobach informatycznych przedsiębiorstwa

Po zakończeniu udziału w szkoleniu Uczestnik będzie posiadał wiedzę pozwalającą na zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa
i poufności danych gromadzonych w przedsiębiorstwie, w wewnętrznych i zewnętrznych zasobach informatycznych. Uczestnik będzie posiadał wiedzę teoretyczną oraz praktyczne umiejętności w tematyce aktualnych zagrożeń, możliwych rozwiązań dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa danych i ich poufności (systemy antywirusowe, antywłamaniowe, systemy backup-owe, polityka haseł, uwierzytelnianie tożsamości, itd.). Nabyte umiejętności pozwolą na wdrożenie odpowiedniego oprogramowania oraz procedur zapewniających
w przedsiębiorstwie wysoki poziom bezpieczeństwa i poufności danych informatycznych. 

Cena szkolenia: 4.600 zł brutto

Motywacyjny JOB CRAFTING dla właścicieli, kadry zarządzającej i pracowników przedsiębiorstw

Po zakończeniu udziału w szkoleniu Uczestnik będzie posiadał wiedzę
z zakresu job craftingu (konstruowania pracy) jako sposobu na przemodelowanie swojej roli w organizacji. Dzięki udziałowi w szkoleniu
i późniejszemu nadaniu nowego, głębszego znaczenia swoim obowiązkom zawodowym, pracownik doświadczy większej satysfakcji
z wykonywanej pracy, nada jej sens lub odszuka zaginioną motywację,
co w konsekwencji zwiększy jego wydajność i efektywność pracy na rzecz przedsiębiorstwa. Ponadto Uczestnik nabędzie wiedzę na temat walkiz rutyną i stagnacją, radzenia sobie z frustracją w pracy pojawiającą się w przypadku braku zauważania efektów swojej pracy.

W części warsztatowej szkolenia Uczestnik nabędzie praktyczne umiejętności 
z zakresu objętym tematyką szkolenia.

Cena szkolenia: 4.600 zł brutto

Techniki sprzedaży typu cross-selling i up-selling w gastronomii jako źródło zwiększenia przychodu z jednej transakcji.

Uczestnicy szkolenia nabędą kompetencje zawodowe w zakresie umiejętności skutecznego stosowania technik marketingowych typu cross-selling i up-selling w rozmowach sprzedażowych (B2C i B2B). Po ukończeniu szkolenia Uczestnicy będą posiadali wiedzę teoretyczną oraz praktyczne umiejętności w zakresie skutecznego stosowania technik marketingowych typu cross-selling i up-selling w rozmowach sprzedażowych, które wykorzystają do maksymalizowania zysków
z jednej transakcji, a w konsekwencji zapewnienia wzrostu sprzedaży
i osiągnięcia zakładanych rezultatów.

Cena szkolenia: 4.600 zł brutto

Prospecting marketingowy, czyli sztuka poszukiwania i utrzymania klientów

Uczestnicy usługi rozwojowej nabędą kompetencje zawodowe związane z praktyczną umiejętnością pozyskiwania nowych Klientów oraz ich utrzymania jako zadowolonych i lojalnych nabywców towarów lub usług. Uczestnicy będą posiadali umiejętności dotyczące przygotowywania planów i strategii marketingowych, prowadzenia skutecznej sprzedaży, technik wywierania wpływu społecznego, skutecznych rozmów handlowych i zamykania procesu sprzedaży. Efekty uczenia będą akceptowalne przez przedsiębiorców zajmujących się sprzedażą i ich pracowników, ponieważ wykorzystanie nabytych kwalifikacji w istotny sposób przyczyni się do wzrostu przewagi konkurencyjnej na rynku

w sektorze, w którym działa dana firma.

Cena szkolenia: 4.600 zł brutto