O nas ...

Jesteśmy firmą szkoleniowo-doradczą specjalizującą się w rozwoju osobistym i podnoszeniu kwalifikacji zawodowych naszych Klientów poprzez wysokiej jakości szkolenia, doradztwo i couching. Większość naszych usług może być zrealizowana
z wykorzystaniem wsparcia finansowego pozyskiwanego w ramach funduszy unijnych.

Posiadamy wdrożony i certyfikowany system zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2015

Szkolenia dla pracowników
przedsiębiorstw

Oferujemy szkolenia i doradztwo dla właścicieli, kadry zarządzającej oraz pracowników przedsiębiorstw z możliwością dofinansowania
do 80% wartości usługi rozwojowej z funduszy Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego 

GettyImages-595348839.jpg

Poznaj nas zespół

iStock-697901954.jpg

Adam Kraus

Właściciel